Veilingen

Kaya Monzonit 544 (20 november 2018)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 20 november 2018 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het tot 15 juli 2048 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Derde District van Curaçao op “Tera Cora”, ter grootte van 494 m², nader omschreven in meetbriefnummer 87 van 27 maart 1986, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Monzonit 544.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere
bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

 

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.

 

Overige informatie:
Het minimumbod dat verlangd wordt is: NAf. 78.750,00
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

Taxatierapport Download hier

Afrekening Download hier